KPI – jak stworzyć i zdefiniować?

Pierwszym krokiem w ustawieniu swoich KPI jest wybranie kilku obszarów do śledzenia. Możesz wybrać różne ważne statystyki, takie jak liczba klientów, którzy dokonują zakupów w Twojej firmie, odsetek skarg klientów lub poziom utrzymania pracowników. Następnie zdecyduj o poziomie szczegółowości dla każdego KPI. Czy chcesz znać liczbę klientów, którzy kupili jeden produkt, czy liczbę klientów, którzy kupili wiele produktów?

Kiedy już wybierzesz KPI, określ liczby docelowe. Chcesz, aby dane były łatwe do zmierzenia, ale chcesz również, aby liczby były wystarczająco znaczące, aby były ważne. Po wybraniu KPI i liczb docelowych, podziel się informacjami z działami odpowiedzialnymi za zbieranie danych.

Ustalenie poziomu bazowego dla skutecznego pomiaru

Zanim zaczniesz zbierać dane i porównywać liczby z poprzednimi miesiącami lub latami, ważne jest, aby ustalić poziom odniesienia. Oznacza to zbieranie danych za określony okres czasu, np. za jeden miesiąc. Kiedy już masz te dane, możesz porównać je z przyszłymi danymi, aby zobaczyć trendy i określić, czy określony KPI rośnie, czy maleje. Więcej na ten temat przeczytasz na https://sempai.pl/blog/kpi-co-to-sa-kluczowe-wskazniki-efektywnosci/.

Zdefiniuj swoje kluczowe wskaźniki efektywności

Kiedy już wybrałeś KPI i ustaliłeś poziom bazowy, nadszedł czas na zdefiniowanie liczb. Co oznacza konkretna liczba? Na przykład, kiedy śledzisz liczbę klientów, którzy dokonują zakupów w Twojej firmie, co oznacza wysoka liczba? Chociaż liczba klientów jest przydatna, aby wiedzieć, to nie mówi ci, dlaczego kupili od firmy. Na co wskazuje wysoka liczba? Czy było to spowodowane konkretną promocją lub ofertą? A może dlatego, że klienci lubią produkt lub usługę?

Zakończenie projektu

Powinieneś również śledzić, jak długo trwa ukończenie projektu. Ten KPI może być pomocny na wiele sposobów. Po pierwsze, może pomóc Ci zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy. Jeśli projekt trwa dłużej niż oczekiwano, możesz odkryć przyczynę i wprowadzić poprawki. Po drugie, pozwala na porównanie czasów realizacji projektów z tymi stosowanymi przez inne firmy w Twojej branży.

Wnioski

Kluczowe wskaźniki efektywności są ważne, ponieważ pozwalają firmom śledzić postępy w osiąganiu celów i identyfikować obszary, które wymagają poprawy. Są one pomocne w wielu różnych branżach, w tym w marketingu, operacjach i zasobach ludzkich.